+31 (0)6 20 80 11 28 | maria@denkengroei.nl

Stimuleren van denkvaardigheden

Laat je mogelijkheden groeien!

DENKEN:
"Wat wil ik leren en waarom wil ik dat? Niet omdat de ander dat wil maar omdat ik het zélf wil. Werk ik alleen of doe ik dat met anderen? Deel ik mijn gedachten en materiaal? Help ik een ander als ik het wél weet en de ander nog niet? Ik wil eigen keuzes maken, zelfstandig zoeken naar informatie, vragen stellen, een oordeel vormen en daarmee werken aan mezelf."

GROEIEN:
“Kan ik een opdracht uitvoeren, verhalen schrijven en een werktekening lezen? Kan ik beslissingen nemen en bedenken wat ik nodig heb? Snap ik hoe dingen in elkaar zitten, kan ik zelf oplossingen bedenken? Ik wil laten zien wat ik kan en hoe ik het aanpak.”

Denk en Groei biedt…

 • Begeleiding Individueel in de thuissituatie of op school
 • Ambulante Begeleiding ter ondersteuning van leerkrachten
 • Begeleiding Groep 'Rakkers van Roekes' voor het leggen van sociale contacten
 • Interactief Testen 'Groeien in Denken' met leer- en gedragsanalyse, verslaglegging en begeleidingsadvies

Wat kun je verwachten?

DENK en GROEI stimuleert een persoonlijke groei en optimale leerontwikkeling van de cliënt. Er wordt ingezet op effectief, zelfstandig denken en leren en probleemoplossend werken. Onderwerpen die zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de mens op alle levensterreinen. De begeleiding wordt benaderd vanuit de cliënt, niet vanuit de leerstof. Een uitdagende, veilige leeromgeving vormt het uitgangspunt. DENK en GROEI beoogt bij de cliënt efficiënte denkvaardigheden te ontwikkelen zodat hij kan uitgroeien tot een zelfregulerend, autonoom en competent persoon.

Investeren in:

 • de relatie tussen begeleider en cliënt
 • de inspanning die wordt verricht
 • het leerproces dat plaatsvindt bij de cliënt
 • de kwaliteiten die ingezet worden

Groeien naar:

 • bewustzijn van de eigen kwaliteiten en beperkingen
 • een realistisch en positief zelfbeeld
 • zelfvertrouwen
 • een succesvolle ontwikkeling

Maatwerk

Begeleiding bij DENK en GROEI wordt altijd afgestemd op het individu. De hulpvraag vormt het uitgangspunt. Om te werken aan verbetering van het leerproces wordt gezocht naar de kwaliteiten, krachten en groeimogelijkheden. Door gebruik te maken van mediatie-methodieken en spelmaterialen worden eigen oplossingsstrategieën van de cliënt geactiveerd. Op die manier wordt hij actief betrokken bij de zoektocht naar zijn eigen leer- en ontwikkelweg. Veel problemen rondom gedrag, leerhouding en motivatie kunnen zo voorkomen, opgelost of beter hanteerbaar worden. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsproces hoort hierin zoveel mogelijk bij de cliënt zelf te liggen.

Vertouwen als basis.

Een goed contact met de cliënt is een noodzakelijke voorwaarde om tot leren te komen. Vanuit wederzijds vertrouwen laat de begeleider dit contact groeien. Er ontstaat een gezamenlijke focus om te werken aan een (leer)proces. Zo groeien er mooie kansen en mogelijkheden voor ieder.

Bewustwording door een reëel zelfbeeld.

Door de cliënt te bevragen naar zijn werkmogelijkheden en hem te begeleiden in het reflecteren van zijn werkhouding ontstaat een bewustwordingsproces en kan er een reëel zelfbeeld gaan groeien.

Openheid voor leren.

Als er nieuwsgierigheid en leergierigheid ontstaat, zal de cliënt weer nieuwe leertaken aandurven en wordt de openheid voor leren bevorderd. Het doel is cliënten te helpen zodat de begeleiding na verloop van tijd afgebouwd kan worden.

Voor wie?

DENK en GROEI stimuleert kinderen en volwassenen met een (vermoedelijke) achterstand in hun leervermogen. Dat kan een achterstand bij verstandelijke of zintuiglijke leerontwikkeling zijn, maar ook een gebrek aan zelfvertrouwen en regulatie van gedrag en/of werkhouding.

 • kinderen - jongvolwassenen - volwassenen - van 1 tot 99 jaar
 • mensen met een lichtverstandelijke beperking - hoogbegaafden - normaal begaafden
 • mensen met problemen rondom gedrag - werkhouding - concentratie - communicatie - Down - ADHD - ADD - autisme - functioneren op school en/of in de thuissituatie

DENK en GROEI biedt tevens leerkrachten/professionals advies, ondersteuning en coaching. Bijvoorbeeld n.a.v. observaties, interactieve testen of als aanvulling op gesprekken met ouders.

Rakkers van Roekes

Rakkers van Roekes biedt kinderen die (door een beperking) moeite hebben met het leggen van contacten de gelegenheid om te bouwen aan relaties en vriendschappen. Samen knutselen, spelen in het bos, dieren verzorgen… en vooral samen plezier maken. Daar gaat het om! Dit betekent dat het kind vriendschappen sluit, conflicten krijgt en die weer oplost, ervaringen deelt en rekening houdt met anderen. Vanuit een ‘wij-gevoel’ beleven hoe het voelt om goed met anderen om te gaan en erbij te horen.

Elke woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur gaan de Rakkers op bezoek bij Zorgboerderij ‘Ingelshof’. Op en rondom deze locatie is voldoende ruimte om samen avonturen te beleven aan de rand van de landerijen van het gebied ‘Roekes’.

Interactief Leren en Testen

Bij de interactieve testen van GROEIEN in DENKEN wordt het kind niet getest op aanwezige kennis. Er wordt zonder tijdsdruk, en rekening houdend met de leerproblematiek, getest hoe leerbaar een kind is. Bouwend op succeservaringen van het kind wordt bekeken wat haalbaar, zinvol en passend is. Deze manier van testen is gebaseerd op de filosofie van prof. D. Tzuriël (meer informatie: www.stibco.nl zie visie&activiteiten/dynamic assessment)

Mijn passie

Mijn naam is Maria van Eerd-Verdonschot, gecertificeerd MISC-begeleider en D.A.-assessor. Na 30 jaar basisonderwijs werk ik sinds 2009 zelfstandig vanuit mijn eigen praktijk om zowel volwassenen als kinderen te stimuleren in hun leerontwikkeling. Ik sluit aan bij de aanwezige individuele krachten en sterke kwaliteiten en weet iemand te enthousiasmeren om tot groei te komen. Het onderwijs heeft vaak geen passend antwoord op vragen die buiten de gebaande leerpaden vallen. Ik zie geen tekortkomingen bij mensen maar ben nieuwsgierig naar mogelijkheden tot groei. De uitdaging zit in het aanboren daarvan. Weten waar iemand goed in is, wat iemand leuk vindt, daar zijn successen mee te bereiken. Vanuit de overtuiging dat iedereen wil groeien en kan leren, wil ik samen met diegene op ontdekkingstocht gaan om tot de top van zijn/haar kunnen te komen.

Contactgegevens

Maria van Eerd-Verdonschot

Ittervoorterweg 74
6005 NR Weert

+31 (0) 495 55 20 74
+31 (0) 6 20 80 11 28
maria@denkengroei.nl