Jongentje dat zijn armen spreid

Voor professionals

DENK en GROEI biedt leerkrachten/professionals advies, ondersteuning, begeleiding en coaching aangaande ontwikkelingsproblemen en problematieken rondom gedrag en werkhouding bij kinderen. Het onderwijs heeft vaak geen passend antwoord op vragen die buiten de gebaande leerpaden vallen.

De kracht van de verschillen in de klas vormt de basis van 'passend onderwijs'

DENK en GROEI kijkt naar het kind achter het gedrag/probleem. Storend gedrag, ontwikkelingsstoornissen, schoolweigering, spijbelen en pesten zijn meestal gedragingen die een uiting zijn van een onderliggende hulpvraag. Samen met het kind, school en ouders kijkt DENK en GROEI naar oplossingen om hem/haar weer toekomstperspectief te bieden vanuit de basisbehoeften.

  • ● relatie - veiligheidsgevoel
  • ● competentie - zelf weten dat je het goed hebt gedaan
  • ● autonomie - zelf de beslissing maken over te nemen stappen

Een 'probleemkind' heeft een probleem!

Afhankelijk van de hulpvraag wordt advies, informatie of begeleiding aangeboden. Naar behoefte kan een handelingsplan opgesteld worden. Dit wordt natuurlijk in goed overleg met ouders en hulpverleners geheel afgestemd op de individuele behoefte.

Begeleiding door DENK en GROEI staat voor...

  • ● vertrouwen geven aan kinderen zodat er meer zelfvertrouwen bij hen ontstaat
  • ● stimuleren van procesgerichte vragen
  • ● het denkproces van het kind een wending geven door adequate interactie
  • ● werken aan een positief zelfbeeld
  • ● aanbieden van de juiste denk- en taalvaardigheden waardoor kinderen effectiever en zelfstandiger leren denken en handelen


"De ontwikkeling staat centraal, niet het leren."


Contact