Vrouw houdt kind omhoog

Voor ouders

Heeft uw kind weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld? Vindt uw kind het moeilijk om zijn eigen grenzen aan te geven of is hij/zij angstig? Bent u onzeker over de toekomst van uw kind en wilt u hulp bij het verbeteren van sociale vaardigheden? Of zoekt u voor uw kind ondersteuning bij het plannen, structureren en aanleren van een betere werkhouding? Soms is het nodig om professionele hulp in te roepen. Wanneer u er samen met uw kind niet meer uitkomt kan DENK en GROEI u daarbij helpen. Uw vraag is altijd het uitgangspunt.

 • ● onzekerheid, faalangstig zijn
 • ● agressief gedrag
 • ● slechte concentratie
 • ● (onrustig of druk) gedrag
 • ● in zichzelf gekeerd zijn, niet willen uiten
 • ● moeite met het maken van huiswerk
 • ● niet naar school willen
 • ● werkhoudingsproblemen

"Niet de beperking en onmogelijkheden staan centraal maar de ontwikkelbehoefte."

Met als doel

 • ● stap voor stap komen tot een grotere zelfstandigheid van uw kind
 • ● een kind dat aangesproken wordt op zijn kwaliteiten en mogelijkheden
 • ● handreikingen leren inzetten om ze tijdens de opvoeding te gebruiken
 • ● niet denken vanuit beperkingen maar aan de slag met mogelijkheden
 • ● van 'zorgdenken' naar pedagogisch optimisme groeien

DENK en GROEI houdt rekening met wat uw kind primair nodig heeft.

 • ● Ik hou van je - 'Er wordt van mij gehouden!'
 • ● Ik ben bij je - 'Ik ben veilig!'
 • ● Ik deel jouw opwinding - 'Ik kan het!'
 • ● Ik geef je antwoord - 'Er wordt naar mij geluisterd!'

Contact